Valikko Sulje

Noutajien metsästyskoe (NoMe)

Mitä harrastaa noutajan kanssa?

Kaikki noutajarodut on alun perin jalostettu metsästyskoiriksi haavoittuneen ja kuolleen pienriistan talteenottoon ja siksi ne ovatkin sielultaan lintukoiria. Ne ovat kuitenkin erittäin monipuolisia harrastuskavereita ja koulutettavissa myös muihin käyttötarkoituksiin, oikeastaan lähes mihin tahansa lajiin.

NOU, NOME, WT, MEJÄ mitä ne ovat?

NOU eli noutajien taipumuskoe on hyväksytty/ hylätty-periaatteella suoritettava testinomainen koe. Siinä selvitetään, vastaavatko koiran luonne ja käyttöominaisuudet rotumääritelmää.

NOME eli noutajien metsästyskoe, kokeissa mitataan noutajan metsästyskäyttöä ja viettejä. Kokeisiin osallistuminen edellyttää noutajien taipumuskokeiden suoritusta hyväksytysti. Noutajien metsästyskoe jakaantuu kahteen eri koemuotoon, A-kokeeseen ja B-kokeeseen. Oleellinen ero näillä on se, että A-kokeessa koira noutaa kokeen aikana ammuttuja riistoja ja B-kokeessa niin kutsuttua kylmää riistaa. Arvosteluperusteet eroavat myös toisistaan näissä kokeissa, mutta hyvän koiran kriteerit eivät.
NOME-B-kokeen tarkoitus on selvittää, kuinka koira työskentelee metsästyksenomaisissa tilanteissa. Näin saadaan tietysti tärkeää tietoa hyödynnettäväksi noutajan jalostuksessa, jos tätä tietoa vain halutaan käyttää.
Noutajien A-koe on metsästyskoe, joka suoritetaan todellisessa metsästystilanteessa. A-kokeiden tarkoituksena on arvostella noutajien ominaisuuksia ja toimintaa käytännön metsästystilanteessa. Perimmäisenä tarkoituksena on kerätä tietoa jalostustyötä varten, kuten kaikissa muissakin metsästyskoemuodoissa.

WT eli noutajien working test on koemuoto, jossa testataan noutajien metsästysominaisuuksia kenttäkokeen muodossa. Kokeessa ei noudeta riistaa, vaan noutoesineitä, dameja. Kokeen alkuperäinen ajatus on toimia ikään kuin harjoitteluna ja valmistautumisena A-kokeita varten. Tavoitteena on myös selvittää koiran ominaisuuksia ja soveltuvuutta metsästyksenomaisiin tehtäviin.

MEJÄ eli metsästyskoirien jäljestämiskoe. MEJÄ- kokeen tarkoitus on testata koiran kykyä jäljestää haavoittunutta riistaeläintä. Koejäljellä pyritään keinotekoisesti mallintamaan esimerkiksi haavoittuneen hirvieläimen kulkua. Laji sinänsä on erittäin yksinkertainen: koiralle osoitetaan alussa tehtävä ja lopussa tehtävä päättyy kaatoon. Koemuoto tarjoaa ohjaajallekin runsaasti ulkoilua monesti hyvin haastavissa maastoissa, mutta ennen kaikkea se tarjoaa koiralle luontaista mielekästä tekemistä.

Näiden rodunomaisten kokeiden ja metsästyskokeiden lisäksi noutajalla voi tietenkin harrastaa agilityä, tokoa, vepeä ja muita lajeja joihin mielenkiinto riittää.
Tietenkin noutaja on hyvä kaveri metsästys reissuille niin riistan talteen ottajana kuin ylösajajana/houkuttelijana. Lisää noutajien rodunomaisista kokeista ja harrastamisesta noutajien kanssa www.snj.fi .
Lähteet: SNJ:n nettisivut.

NOME-vastaava Pekka Röyttä